Aplikacje Dyspozytorskie


System przeznaczony dla stanowisk dyspozytorskich obsługujących dużą ilość połączeń telefonicznych i radiowych, stworzony z myślą o straży pożarnej, policji i wojsku, ale mający zastosowanie wszędzie, gdzie niezbędna jest koordynacja łączności z centralnego punktu.

To dedykowane dyspozytorom narzędzie może być również wykorzystywane w biznesie np. w firmach transportowych lub rozległych terytorialnie zakładach produkcyjnych. Zaletą systemu jest prosta obsługa i łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji, co skraca czas realizacji połączeń i podnosi wydajności dyspozytorów. Nasz system współpracuje z różnymi sieciami telefonicznymi opartymi o platformy telekomunikacyjne, pracujące pojedynczo w trybie sieciowym.

Konsola dyspozytorska współpracuje również z centralami łączności radiowej oraz rejestratorami rozmów.

Oprogramowanie konsoli dyspozytorskiej jest skonstruowane modułowo, a dzięki otwartej architekturze umożliwia dopasowanie zarówno wyglądu ekranów, jak i funkcjonalności do indywidualnych wymagań.

Przykładowe funkcje systemu:

 • współpraca z każdym system radiowym w tym: DMR Mototrbo, CDMA 2000, TETRA, EDACS,
 • monitorowanie do wielu linii telefonicznych oraz stacji radiowych,
 • zawieszanie, przekazywanie połączeń,
 • przypisanie wybranego aparatu telefonicznego,
 • obsługa telekonferencji wielostronnych,
 • statystyki pracy i połączeń dostępne przez www,
 • integracja z modułem radiowym - nasłuch kanałów radiowych,
 • prowadzenie rozmów z kanałami radiowymi oraz przyłączanie kanałów do prowadzonych konferencji,
 • wyświetlanie oraz odtwarzanie listy nagrań wprost z okna konsoli,
 • sieciowanie systemów pozwalające na używanie radiów ze zdalnych
 • lokalizacji - zwiększenie obszaru działania dyspozytora,
 • automatyczne aktualizacje umożliwiające szybkie i bezobsługowe
 • przywrócenie danego stanowiska dyspozytorskiego w przypadku awarii.