Automatyka Budynków – BMS


Nowoczesne technologie, które zapewniają sprawne monitorowanie oraz niezawodne sterowanie są dziś podstawowymi elementami, które każdy nowoczesny i bezpieczny obiekt musi spełniać. Rozwiązania Siltec sp. z o.o w zakresie technologii zarządzania i bezpieczeństwa obiektów odpowiadają oczekiwaniom stawianym przez najnowsze normy i technologiczne standardy.

Systemy bezpieczeństwa - zabezpieczają obiekt przed nieautoryzowanym dostępem, a w przypadku wystąpienia zagrożenia wysyłają odpowiednie powiadomienie do administratora systemu. Systemy automatyki pożarowej - wykrywają pożar i rozpoczynają automatyczne wysterowanie urządzeń umożliwiających ewakuację ludzi. Systemy audiowizualne - instalacje nagłośnieniowe, prezentacji treści wideo oraz automatyki w pomieszczeniu. Serwerownie - kompleksowe wyposażenie pomieszczeń serwerowni.

Rozwiązania automatyki i sterowania - systemy pozwalające efektywnie zarządzać całym obiektem z dowolnego miejsca. Okablowanie teleinformatyczne. Usługi serwisowe świadczone przez Siltec sp. z o.o w zakresie systemów zarządzania i bezpieczeństwa obiektów realizowane są zgodnie z wytycznymi stawianymi przez: przepisy zabezpieczenia pożarowego, prawa budowlanego, standardów branżowych oraz kodeks dobrych praktyk.