Konserwacje i przeglądy


Zapewniamy pełen zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej związanej z konserwacją, przeglądami, naprawami oraz modernizacją eksploatowanego sprzętu.

Proponujemy przedłużenie gwarancji na użytkowany sprzęt, w przypadku gdy okres gwarancyjny dobiega końca. W sytuacji, gdy sprzęt był eksploatowany przez dłuższy okres po wygaśnięciu gwarancji proponujemy współpracę na podstawie zawieranych umów na serwis urządzeń zasilania gwarantowanego, bądź wykonując przeglądy i naprawy na podstawie jednorazowych zleceń, rozliczanych wg aktualnego cennika usług i podzespołów.

Obsługa serwisowa wykonywana na podstawie Umowy jest świadczona w zakresie i na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem sprzętu, gdzie określane są szczegółowe warunki realizacji umowy takie jak:

  • czas reakcji,
  • czas przystąpienia do prac naprawczych,
  • czas naprawy urządzenia (bądź podstawienia urządzenia zastępczego),
  • częstotliwość przeglądów.

Oferujemy kompleksowe usługi dostawy oraz wymiany baterii współpracujących z urządzeniami UPS wraz z kalibracją nowego zestawu i ponownym zaprogramowaniem funkcji monitoringu baterii.

WYNAJEM URZĄDZEŃ

  • agregaty prądotwórcze,
  • zasilacze UPS (od 2 do 120kVA),
  • opornice rezystancyjne (o mocy łącznej do 1100kW z możliwością regulacji co do 1kW).