Systemy monitoringu


Na życzenie klienta instalowane systemy awaryjnego zasilania wyposażamy w systemy monitoringu:

  • lokalny – nadzorujący grupę urządzeń w jednym obiekcie,
  • globalny - rozległy obejmujący swym zasięgiem wiele obiektów.

Do tego celu wykorzystujemy standardowe oprogramowanie dostarczane razem z zasilaczami UPS i agregatami oraz opracowania własne.Pliki do pobrania