Bezpieczne kontenery


Kontenery oferowane przez naszą firmę przeznaczone są do kompleksowej ochrony informacji niejawnych, zarówno w warunkach polowych jak również stacjonarnych. Dzięki dodatkowemu, opcjonalnemu wyposażeniu skutecznie zabezpieczają pracującą wewnątrz obsługę stacji, a także zainstalowane urządzenia, przed skutkami użycia broni chemicznej i biologicznej.

Gabaryty kontenera, aranżacja jego wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie uzależnione są od indywidualnych potrzeb oraz życzeń Użytkownika.

Kontenery przystosowane są do transportu na samochodach ciężarowych, środkach transportu lotniczego i wodnego oraz na platformach i przyczepach.

Kontenery znalazły szerokie zastosowanie jako:

  • Tajna Kancelaria - do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych,
  • Kancelaria Kryptograficzna - do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania materiałów kryptograficznych,
  • Stacja Łączności Szyfrowej - do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania stanowiska łączności szyfrowej.