About Siltec Systemy specjalne Tempest Rozwiązania IT Systemy zasilania Produkcja i prototypowanie

PARTNERS

Dział Rozwiązań Specjalnych współpracuje ze światowymi liderami w zakresie projektowania i produkcji nowoczesnych rozwiązań o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Posiadamy wiele poziomów relacji biznesowych z naszymi partnerami. Z wybranymi mamy podpisane umowy partnerskie lub dystrybutorskie z innymi współpracujemy na zasadach case by case. Niezależnie od łączących nas relacji główną naszą dewizą jest transparentność, zaufanie i uczciwość w łączących nas stosunkach biznesowych. Z wieloma naszymi partnerami współpracujemy już ponad 20 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy otwarci na nawiązywanie nowych kontaktów, wprowadzanie nowych rozwiązań na Polski rynek.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy biznesowej z DRS prosimy o kontakt: marketing.drs|siltec.pl| | marketing.drs|siltec.pl.