Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

REFERENCJE

LISTA WYBRANYCH KLIENTÓW

Wśród tysięcy klientów Siltec znajdują się między innymi:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Orange Polska S.A.
 • NATO Multinational Corp NE
 • Sekretariat Komisji Unii Europejskiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr1 i Nr2
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komenda Główna Policji Państwowej
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Marynarka Wojenna
 • Główny Urząd Ceł i przejścia graniczne
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • Warszawskie Centrum Giełdowe
 • Polskie Koleje Państwowe
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
 • Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Polskie Radio
 • Telewizja Polsat
 • Telewizja TVN
 • Szpitale i kliniki
 • Narodowy Bank Polski
 • Bank BGŻ
 • Bank ABN AMRO
 • Bank BPH
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK
 • BRE Bank
 • CITIBANK
 • Raiffeisen Bank
 • Motorola
 • Hewlett Packard Polska
 • Amica Wronki
 • Polkomtel
 • Przedsiębiorstwa farmaceutyczne
 • Supermarkety
 • Philip Morris Polska S.A.
 • IKEA
 • Unilever
 • Wytwórnie oraz producenci filmowi
 • Elektrownie i zakłady energetyczne
 • Zakłady Petrochemiczne
 • Sądy i prokuratury
 • P4
 • PIT-RADWAR
 • Zakłady Mechaniczne  “Tarnów”
 • Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
 • Inne firmy komercyjne – kancelarie tajne