Securitech 2018

20.05.2018

W dniach 22-23 maja braliśmy aktywny udział w Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH 2018.

Pokazaliśmy sprzęt pomocy w codziennej pracy Służby Więziennej, który cieszył się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy.

W konferencji wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej.

więcej informacji

https://www.sw.gov.pl/