About Siltec Systemy specjalne Tempest Rozwiązania IT Systemy zasilania Produkcja i prototypowanie

CONTACT Special Solutions Department

SILTEC Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 12
05-800 Pruszków

tel. + 48 22 572 18 00
fax + 48 22 823 66 46

General Inquiries:
drs|siltec.pl| |drs|siltec.pl

Inquiries about Comrod products:
comrod|siltec.pl| |comrod|siltec.pl

Radio Communication Inquiries:
radio|siltec.pl| |radio|siltec.pl