Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Umowa na dostawę zestawów perymetrycznych

01.06.2020

W dniu 29 maja br. Siltec podpisał umowę ze Strażą Graniczną na dostawę 7 mobilnych zestawów perymetrycznych, przeznaczonych do wykrywania i rozpoznawania obiektów w rejonach przygranicznych.

Zestawy ochrony perymetrycznej stanowią element mobilnej części Systemu Obserwacji Technicznej. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie poziomu nadzoru i ochrony zewnętrznej granicy UE. Systemy ochrony perymetrycznej przeznaczone są do wykrywania i rozpoznawania obiektów w rejonach przygranicznych: na przedłużeniu ogrodzeń przejść granicznych oraz w miejscach trudno dostępnych z ograniczoną obserwacją. Zakup systemów ochrony perymetrycznej zapewnia zwiększenie  możliwości monitorowania i ochrony granicy, w szczególności w trudnych warunkach atmosferycznych i w trudno dostępnym terenie oraz pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa służby i państwa. Systemy ochrony perymetrycznej stanowić będą doskonałe uzupełnienie dla stacjonarnych (systemy optoelektroniczne zainstalowane na wieżach) i przenośnych (kamery ręczne) elementów Systemu Obserwacji Technicznej.

Zestawy ochrony perymetrycznej planuje się instalować między innymi w okolicach placówek Straży Granicznej i przejść granicznych.  Sposób instalacji zapewnia przekazywanie sygnału z sensorów za pomocą retransmiterów do stacji kontroli zlokalizowanych na terenie placówek Straży Granicznej i przejść drogowych.

Realizacja umowy polega na wykonaniu dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu zestawów urządzeń perymetrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. To też świadczenie gwarancji, a także  przeprowadzanie szkoleń przedstawicieli Zamawiającego (użytkowników).

 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8486,Kolejne-zestawy-perymetryczne-wkrotce-na-granicy.html