Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Oferta

Urządzenia kryptograficzne, umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu poufności informacji zakwalifikowanych jako niejawne i przekazywanych za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych.

Systemy obserwacji i nadzoru umożliwiają prowadzenie, często skrytej, obserwacji, jak również transmisję w czasie rzeczywistym, nagrywania oraz przetwarzania pozyskanych dany przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania.

W obszarze radiokomunikacji Siltec oferuje kompleksowe systemy bądź poszczególne komponenty systemów takie jak radiostacje, anteny, maszty, systemy zasilające i ładujące.

Przenośne systemy zagłuszania o zastosowaniu policyjno-wojskowym dla minerów-pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych.

Posiadamy w ofercie systemy nawigacyjne tj.: odbiorniki GPS, taktyczne systemy nawigacji lotniczej, pomoce radionawigacyjne.

Zestaw do wykrywania i wskazywania celów. Jest wykorzystywany przez Taktyczne Zespoły Kontroli Obszaru Powietrznego, które koordynują działanie lotnictwa, śmigłowców bojowych, artylerii (połączone wsparcie ogniowe) z ogniem i manewrem wojsk lądowych.

Siltec posiada w ofercie Uniwersalne Moduły Kontenerowe (UMK), które mogą być dowolnie konfigurowane i wyposażone zgodnie z wymaganiami klienta.

W ofercie Siltec znajdują się zestawy kamizelek śmigłowcowego personelu latającego (ZKŚPL).

W zakresie systemów antydronowych DRS współpracuje z firmą Enterprise Control Systems Limited (ECS).

W ofercie Siltec znajdują się systemy łączności satelitarnej tj.: taktyczne przenośne terminale satelitarne SHF, taktyczne przenośne terminale satelitarne STS.

W zakresie profesjonalnych systemów nagłośnieniowych o przeznaczeniu specjalnym, w tym wojskowym i policyjnym DRS współpracuje z firmą PASS Medientechnik.

W ofercie Siltec znajdują się ogniwa paliwowe SFC znajdujące szerokie zastosowanie w siłach zbrojnych oraz organizacjach i jednostkach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.