Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

UE

Firma SILTEC Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój złożyła w Ministerstwie Rozwoju wniosek i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Zakup aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotowy projekt dotyczy nabycia aparatury naukowo-badawczej na potrzeby wyposażenia jednego z najnowocześniejszych w Polsce Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej. Firma SILTEC wybudowała nowy obiekt innowacyjno-wdrożeniowy o powierzchni 8 000 m2. W obiekcie powstało nowe laboratorium badawcze, które wpisuje się w długoterminową strategię firmy, polegającą na stałym podnoszeniu poziomu prowadzonych prac projektowo- badawczych i tworzeniu nowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych. Nowe laboratorium badawcze wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy jest niezbędne do tworzenia nowych, bezpiecznych urządzeń teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych zgodnych z normami UE, NATO i krajowymi. Realizacja projektu zachowuje równowagę pomiędzy efektywnością przedsięwzięcia, a wymogami związanymi z dostosowaniem do polityk horyzontalnych UE w zakresie trwałego rozwoju, zachowaniu równości szans, ułatwiania dostępu do najnowszych rozwiązań technologiczno-informacyjnych, a przede wszystkim braku negatywnego wpływu na jakość środowiska naturalnego przyczyniając się, poprzez wprowadzenie pro-środowiskowych czynników, do jego ochrony. Przedmiotowy projekt ma  pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju zarówno na etapie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. Jednym z elementów projektu jest zaprojektowanie i wykonanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, które pozwolą na zaopatrzenie nowego obiektu w energię elektryczną. Energia pochodząca z instalacji fotowoltaicznej jest odnawialnym źródłem energii i bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczną produkowaną z konwencjonalnych źródeł.