Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Praca

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siltec Sp. z o.o. , Parzniewska 12, 05-800 Pruszków,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siltec.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Inżynier Sprzedaży w Dziale Handlowym Pionu Systemów Zasilania

Promowanie usług i produktów spółki – agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS,
Pozyskiwanie nowych klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych
Czytaj dalej

Serwisant zasilaczy UPS w Dziale Serwisu Pionu Systemów Zasilania

Wykonywanie rutynowych czynności serwisowych (przeglądy, obsługa, wymiany baterii i naprawy) zasilaczy UPS,
Czytaj dalej

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży w Dziale Handlowym Pionu Rozwiązań IT

Przygotowywanie i składanie ofert handlowych krajowych i zagranicznych (w szczególności ofert przetargowych),
Czytaj dalej

Specjalista ds. Kontroli Jakości w Dziale Kontroli Jakości Pionu Rozwiązań IT

Kontrola techniczna sprzętu wyprodukowanego/serwisowanego przez Dział Produkcji IT,
Czytaj dalej

Elektronik w Dziale Urządzeń Elektronicznych Pionu Rozwiązań IT

Projektowanie układów elektronicznych wraz z samodzielnym doborem elementów,
Montaż, uruchamianie i testowanie układów prototypowych,
Czytaj dalej

Monter komponentów elektronicznych w Dziale Urządzeń Elektronicznych Pionu Rozwiązań IT

Montaż obwodów PCB, w tym lutowanie elementów THT i SMD,
Uruchamianie oraz testowanie prototypów,
Czytaj dalej