Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

KONTAKT

Siltec Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 12
05-800 Pruszków

Biuro w Warszawie
ul. Elizy Orzeszkowej 5
02-374 Warszawa

tel. +48 22 572 18 00
fax +48 22 823 66 46

KRS: 0000001635
NIP: 522-00-03-718

Kapitał zakładowy 5 800 000,00 PLN
REGON: 001069838
Numer EORI: PL522000371800000
BDO 000021174