Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

OFERTA

Systemy nawigacyjne

Posiadamy w ofercie systemy nawigacyjne:

  • odbiorniki GPS,
  • taktyczne systemy nawigacji lotniczej,
  • pomoce radionawigacyjne.

 

W latach 2016-2019 Siltec zrealizował umowę na dostawę sześciu, naziemnych, mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN typu 2010, produkcji koncernu MOOG.

Więcej w zakładce Wybrane realizacje: Dostawa naziemnych mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN typu 2010.

Taktyczny System Nawigacji Lotniczej (TACAN)
Taktyczny System Nawigacji Lotniczej (TACAN)

System przeznaczony do automatycznego pomiaru azymutu i odległości statku powietrznego od miejsca rozwinięcia systemu. Przy współpracy z aparaturą pokładową statku powietrznego, system zapewnia ciągłe przekazywanie pilotowi miejsca jego położenia we współrzędnych biegunowych (azymut, odległość) oraz podawanie na pokład statków sygnału rozpoznawczego.

W obszarze systemów nawigacyjnych o zastosowaniach lotniczych, lotniskowych oraz portów Siltec współpracuje z firmą SEAIRTECH.

SEAIRTECH jest firmą świadczącą usługi inżynieryjne na całym świecie, skierowana na projektowani i efektywne wdrażanie bezpiecznych i opłacalnych rozwiązań technologicznych dla Klientów obszarów Portów Lotniczych, Żeglugi Morskiej i Obrony Narodowej.