Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Komponenty systemów łączności satelitarnej oraz troposferycznej

W ofercie Siltec znajdują się systemy łączności satelitarnej:

  • taktyczne, przenośne terminale satelitarne SHF,
  • taktyczne, przenośne terminale satelitarne STS.

 

Masz pytania lub potrzebujesz oferty? Napisz do nas: marketing.drs|siltec.pl| |drs|siltec.pl

 

Taktyczne, przenośne terminale satelitarne SHF
Taktyczne, przenośne terminale satelitarne SHF

Terminal SHF (Super High Frequency) zapewnia niezawodną łączność dla pododdziałów wojsk specjalnych oraz wybranych pododdziałów wojsk lądowych (przede wszystkim rozpoznawczych). Za pomocą terminala SHF, wykorzystując protokół IP, można przesyłać:

  • informację foniczną,
  • transmisję danych (przesyłanie tekstu i obrazu),
  • strumieniową transmisję danych (audio i video).

Terminal jest przystosowany i skonfigurowany do pracy w  pasmie Ku. Po doposażeniu Terminala w odpowiednie elementy toru radiowego, możliwa jest praca Terminala w pasmach Ka oraz X.

Terminal umożliwia realizację łączności satelitarnej z wykorzystaniem techniki TDMA (MF-TDMA), FDMA (SCPC), DVB-S2, w sieciach o topologii gwiazdy (star) oraz połączeń końcowych typu punkt - punkt.

Taktyczne przenośne terminale satelitarne STS
Taktyczne przenośne terminale satelitarne STS

Średni Terminal Satelitarny (STS) stanowi lekki zestaw przenośno-przewoźny do samodzielnego montażu, a także załadunku i rozładunku przez dwóch operatorów. Terminal wyposażony jest w antenę o średnicy 1.8 lub 2.4 m. Przeznaczony jest do realizacji łączności satelitarnej z wykorzystaniem techniki FDMA (SCPC) oraz TDMA (MF-TDMA), w sieciach o topologii pełnej kraty (full-mesh), gwiazdy (star, hub & spoke), a także topologiach mieszanych i połączeń końcowych punkt – punkt do utrzymania łączności międzywęzłowych.

 

Siltec realizował podpisaną w roku 2018 umowę na dostawę Stacji Bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej (SB WSŁS) (więcej w zakładce: Wybrane realizacje: Stacja Bazowa Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej).