Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

OFERTA

Systemy obserwacji, nadzoru i rozpoznania

Systemy obserwacji i nadzoru umożliwiają prowadzenie oraz transmisję obserwacji (również skrytej) w czasie rzeczywistym.   Pozwalają na nagrywanie i przetwarzanie pozyskanych danych przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo systemy te mogą zostać zintegrowane z zewnętrznymi sensorami, takimi jak czujniki sejsmiczne, tworząc zaawansowany system multisensorowy, pozwalający na skuteczniejsze, szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie, lokalizację i rozpoznawanie celów/obiektów niepożądanych.

W naszym portfolio znajduje się szeroki wachlarz produktów i systemów, w tym m.in.:

  • przenośne kamery termowizyjne (chłodzone i niechłodzone),
  • kamery światła dziennego dalekiego zasięgu,
  • kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ciała ludzkiego,
  • zintegrowane głowice optoelektroniczne wraz z mechanizmem przechyłowo-obrotowym (PTZ),
  • zestawy sensorów rozpoznawczych.

W obszarze optoelektroniki, monitoringu, nadzoru oraz systemów ochrony perymetrycznej, DRS współpracuje z firmami takimi jak: Aselsan, EVPU Defence a.s., Seraphim Optronics.

Produkty z portfolio ASELSAN oferujemy głównie jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej. Sztandarowym produktem wprowadzonym przez Siltec na polski rynek są przenośne, chłodzone kamery termowizyjne GOZ Mobil (więcej w zakładce: Wybrane realizacje: Dostawy przenośnych chłodzonych kamer termowizyjnych dla Straży Granicznej).

Przenośne, chłodzone kamery termowizyjne
Przenośne, chłodzone kamery termowizyjne

Są to kamery służące do skrytej obserwacji terenu. Korzystają z nich głównie patrole piesze straży granicznej.  Kamery umożliwiają wykrywanie osób w odległości co najmniej 3 km od obserwatora.

Dużą zaletą tego sprzętu jest możliwość konfiguracji i dostosowania parametrów kamery w zależności od potrzeb i wymagań użytkowników.

Pełne portfolio produktów i systemów optoelektronicznych dostępne jest na stronie ASELSAN.

Dział Rozwiązań Specjalnych wielokrotnie współpracował z firmą EVPU Defence a.s. z Czech realizując zintegrowane projekty np. dostawę Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN) czy systemu optoelektronicznego na wieże obserwacyjne (więcej w zakładce: Wybrane realizacje: Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN) dla Straży Granicznej oraz System optoelektroniczny na wieży obserwacyjnej).

EVPU Defence a.s. posiada własne biuro B+R oraz zapewnia kompleksową obsługę klienta obejmującą prace rozwojowo-badawcze, projektowanie, dostawę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dzięki profesjonalnemu zapleczu oraz wykwalifikowanej kadrze EVPU jest zaufanym partnerem firmy Siltec.

Dostarczane przez EVPU Defence a.s. komponenty do systemów obserwacyjnych, tj. kamery światła dziennego, kamery termowizyjne, mechanizmy obrotowe typu pan-tilt, czujniki i systemy kablowe, GPS, DMC, LRF i wiele innych, cechują się wysoką niezawodnością oraz trwałością.

Głowice optoelektroniczne z mechanizmem przechyłowo-obrotowym Pan-Tilt-Zoom
Głowice optoelektroniczne z mechanizmem przechyłowo-obrotowym Pan-Tilt-Zoom

Zintegrowane głowice optoelektroniczne zawierające m.in. kamerę termowizyjną, kamerę światła dziennego, GPS, DMC, LRF, znajdują zastosowanie zarówno w systemach mobilnych (pojazdy terenowe 4x4 z systemem optoelektronicznym zamontowanym na wysuwanym maszcie oraz stanowiskami operatorskimi tj. Przewoźne Jednostki Nadzoru) jak i stacjonarnych (wieże obserwacyjne straży granicznej).

Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ciała ludzkiego
Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ciała ludzkiego

Posiadamy w ofercie kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ciała ludzkiego:

  • System SUMO FSC3,
  • System SUMO FSC6.

Tego typu systemy znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju miejscach i obiektach, gdzie następuje duży przepływ ludzi np. wejście do centrum handlowego czy budynku biurowego.

Systemy umożliwiają stosunkowo prosty i szybki pomiar temperatury ludzkiego ciała z zachowaniem dużej dokładności.

Zastosowanie takiej kamery pozwala szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej temperaturze ciała (która jest ważnym wskaźnikiem infekcji np. przy zakażeniu wirusem COVID-19), umożliwiając ich izolację w celu przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.

Siltec podjął współpracę z firmą Seraphim Optronics w zakresie systemów optoelektronicznych przed kilkoma laty. W roku 2019 zrealizowaliśmy dwie umowy w oparciu o komponenty dostarczane przez Seraphim’a. Jedną na dostawę Urządzeń Kontroli Ruchu Naziemnego na lotniska wojskowe z głowicą optoelektroniczną BEE-3 (więcej w zakładce: Wybrane realizacje: Urządzenia Kontroli Ruchu Naziemnego na lotniska wojskowe), drugą na dostawę Zestawów Zdalnej Obserwacji Terenu, opartych o rozwiązanie pn. ROSS (Remote Observation Surveillance System).

Firma Seraphim Optronics opiera się na ponad 20-letniej ścisłej współpracy z wojskowymi i paramilitarnymi użytkownikami, bazując na wiodących technikach obrazowania, DSP i komunikacji. Firma skutecznie reaguje na potrzeby klientów w zakresie zabezpieczenia technicznego dla prowadzenia działań, detekcji i nadzoru, misji rozpoznawczych, bojowych, obronnych, wywiadowczych itp.

W portfolio Seraphim Optronics znajdują się rozwiązania promowane przez Siltec na polskim rynku:

Zestaw składa się m.in. z modułów rozpoznawczych zawierających kamerę światła dziennego i kamerę podczerwieni, sensorów sejsmicznych, zestawu środków łączności, modułu komunikacyjnego ze statywem, stacji kierowania i kontroli, zestawu akumulatorów i ładowarek, zestawu waliz i plecaków transportowych, zestawu do maskowania oraz pakietu oprogramowania.

Zestaw służy do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji terenu i obiektów (celów) w czasie rzeczywistym, w różnych warunkach klimatycznych, atmosferycznych i terenowych.

Zestaw umożliwia m.in wykrywanie oraz rozpoznawanie obiektów (celów), dozorowanie wyznaczonego rejonu działania, osłonę (ochronę peryferyjną) rejonu czasowego rozmieszczenia poprzez alarmowanie, dokonanie oceny ukształtowania terenu oraz skutków działania (np. zniszczeń).

GABRIEL to przenośny system wieloczujnikowy, łączący w sobie potężny radar, kamerę termowizyjną i kamerę dzienną, do prowadzenia taktycznego nadzoru terenu.

Zaprojektowany specjalnie do prowadzenia misji obserwacyjnych/rozpoznawczych przez wojska lądowe.

FIREFLY jest częścią kompaktowej, zunifikowanej linii produktów Multi-Sensing wykorzystującej radar krótkiego zasięgu, kamerę HD i kamerę termowizyjną.

FIREFLY może być zintegrowany z zewnętrznymi sensorami, takimi jak czujniki sejsmiczne i sterowany zdalnie z centrum dowodzenia i kontroli.

FIREFLY znajduje zastosowanie w aplikacjach komercyjnych do ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, takich jak duże zakłady produkcyjne, przejazdy kolejowe, do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz w systemach wojskowych.

 

Dział Rozwiązań Specjalnych zajmuje się ponadto projektowaniem oraz integracją i wdrażaniem systemów ochrony perymetrycznej.

Jednym z przykładów jest zrealizowany w 2019 roku projekt na dostawę systemu ochrony perymetrycznej pn. Urządzenia Kontroli Ruchu Naziemnego (więcej w zakładce: Wybrane realizacje: Urządzenia Kontroli Ruchu Naziemnego na lotniska wojskowe).

Systemy ochrony perymetrycznej
Systemy ochrony perymetrycznej

Przykładowy system ochrony perymetrycznej składa się z dwóch masztów z zainstalowanymi na nich radarami i głowicami optoelektronicznymi (kamera światła dziennego, kamera termowizyjna, mechanizm przechyłowo-obrotowy) oraz trzech w pełni wyposażonych stanowisk operatorskich, a także dedykowanego oprogramowania wraz z systemem rejestracji.