Strona główna Systemy IT i Tempest Systemy specjalne Systemy zasilania Produkcja

Straż Graniczna otrzyma nowe zestawy perymetryczne

01.06.2020

Straż Graniczna zostanie wyposażona jeszcze w 2020 roku w 7 mobilnych zestawów perymetrycznych przeznaczonych do wykrywania i rozpoznawania obiektów w rejonach przygranicznych.

Celem projektu jest wzmocnienie poziomu nadzoru i ochrony zewnętrznej granicy UE.

Zestawy i przeszkolenie personelu zostanie zrealizowane przez nasz Dział Rozwiązań Specjalnych.

Systemy ochrony perymetrycznej przeznaczone są do wykrywania i rozpoznawania obiektów w rejonach przygranicznych: na przedłużeniu ogrodzeń przejść granicznych oraz w miejscach trudno dostępnych z ograniczoną obserwacją. Systemy te umożliwiają podwyższenie możliwości monitorowania i ochrony granicy w szczególności w trudnych warunkach atmosferycznych i w trudno dostępnym terenie oraz pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy i kraju. Stanowić będą doskonałe uzupełnienie dla stacjonarnych (systemy optoelektroniczne zainstalowane na wieżach) i przenośnych (kamery ręczne) elementów Systemu Obserwacji Technicznej.

Zestawy planujemy instalować między innymi w okolicach placówek Straży Granicznej i przejść granicznych w taki sposób, aby sygnał z sensorów zestawu był przekazywany za pomocą retransmiterów do stacji kontroli zlokalizowanych na terenie placówek Straży Granicznej i przejść drogowych.

Umowa polega na wykonaniu dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu w lokalizacjach wskazanych przez SG, świadczeniu gwarancji, a także na przeprowadzeniu szkoleń użytkowników SG.

Straż Graniczna realizuje zakup w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8486,Kolejne-zestawy-perymetryczne-wkrotce-na-granicy.html